Každý z nás chce, aby byl jeho dům co nejhezčí, ať už zevnitř či zvenčí. A je to jen pochopitelné – pokud se nám tam bude líbit, budeme zde moci lépe relaxovat a odpočívat, což je koneckonců to hlavní, k čemu nám slouží.

Je tedy jen pochopitelné, že používáme nejrůznější dekorace, abychom mu dodali patřičný ráz. Tyto dekorace mohou být různé, ať už co do materiálu tak i tvaru či velikosti. Jednou z těch, které se používají především v klasických typech rodinných domů, jsou i interiérové kamenné obklady https://www.stoneexpert.cz.

obkladkamen3

Jistě, velmi často se setkáváme s těmi venkovními. Najdeme je na fasádách mnoha domů, a z dobrého důvodu. Ty vnitřní jsou však již méně obvyklé. Přesto patří mezi dekorace, na které můžeme občas narazit.

Avšak, podobně jako u těch venkovních, i zde platí, že nemůžeme použít jakýkoliv kámen, který najdeme. Aby byl pro tento účel vhodný, musí mít určité vlastnosti, podobně jako ten vnější. Jaké to jsou?

V první řadě musí být dostatečně tvrdý a pevný, aby se nedrolil a neloupal. Je potřeba vzít v úvahu, že bude občas čištěn mokrým či vlhkým hadrem, a je nutné, aby jej ani toto nepoškodilo.

obkladkamen2

Zároveň musí dobře snášet stálou teplotu a suchý vzduch, který v naprosté většině domů panuje. Nesmí tedy vysychat a praskat.

S tím souvisí i odolnost vůči otřesům. Většina z nás si to neuvědomuje, avšak naše domy jsou vystaveny prakticky neustálým drobným otřesům způsobeným projíždějícími automobily. Použité kameny je pak musí zvládat, aniž by popraskaly.

V neposlední řadě je to relativně snadná opracovatelnost. Měly by mít totiž alespoň přibližně stejný tvar, což znamená, že je nutné jej do příslušného tvaru otesat. A to by nemělo být zvláště těžké, neboť tím by se zvýšila cena.

Je tedy vidět, že je toho více, než se na první pohled může zdát. Věřte však, že všechny tyto požadavky jsou oprávněné, a zaručují dlouhou životnost i pěkný vzhled našeho obložení.