Ač má v názvu slovo „kniha“, nejedná se o knihu v pravém slova smyslu. Ve skutečnosti se jedná o sbírku říkadel, která byla přidávána mrtvým na cestu na druhý břeh. Buď byla na papíru vložena mezi bandáže mumie, nebo napsaná na stěnách. Ani původní název není „Kniha mrtvých“, nýbrž „Říkadla o vycházení za dne“.


 pyramidy na poušti


Celkem jde o 190 říkadel (samozřejmě ne všechna zůstala do dnešního dne zachována, a některá pouze částečně). Část z nich měla pomoci zemřelému opět vidět a slyšet, některá mu měla umožnit proměnu ve zvíře, další uniknout nástrahám podsvětí. Asi nejznámější jsou však říkadla, týkající se vážení duše. Zde najdeme návod, co přesně říci 42 soudcům, abychom byli vpuštěni k Osirisovi, bohu podsvětí. Dále zde máme říkadlo, které popisuje způsob, jakým připravit srdce na proces vážení tak, aby bylo lehčí než pero bohyně pravdy Maat.


 


Původně byla tato říkadla určena pouze pro faraony, později jich však začali využívat i šlechtici a nakonec i běžní občané. V době jejich největšího rozmachu se prodávala na tržištích podobně jako ovoce, kdy písař pouze dopsal na předem připravenou formuli jméno zesnulého. Kolik říkadel v hrobce měl, bylo závislé především na finanční situaci rodiny nebožtíka a také na tom, co si pozůstalí mysleli, že bude potřebovat. „Proměna ve vlaštovku? Hmm, to on potřebovat nebude. Radši vezmu říkadlo o tom, jak se obrátit a moct zase spatřit svůj dům.“


 


Ač je Česká republika jednou z významných egyptologických zemí, a mnoho z našich vědců pracuje na odkrývání nových tajemství starého Egypta, Kniha mrtvých byla do našeho jazyka přeložena poměrně pozdě. Zatímco první kompletní překlad do anglického jazyka vyšel již v roce 1967, u nás jsme si museli počkat až na nové tisíciletí. Během let 2001-2003 vydal Jaromír Kozák kompletní komentovaný překlad, který je však hodnocen jako velmi nepřesný. I toto dílo mu pomohlo získat v roce 2005 od spolku Sisyfos stříbrný Bludný balvan. Kompletní, kvalitní, avšak nekomentovaný překlad vydal až v roce 2009 Břetislav Vachala. Od té doby nebyla dosud Staroegyptská kniha mrtvých v českém překladu vytištěna.


 papyrus z hrobky


Celkově jde o fascinující sondu do mysli a kultury starověkého Egypta, modernímu člověku tak vzdálené. Rozhodně jde o cenné historické dílo, které by nemělo upadnout v zapomnění. Přečíst by si ho měl každý milovník starého Egypta. Mé hodnocení je 9 z 10.