Starší generace si často stěžují, že dnešní děti jsou stále agresivnější. Je to trochu paušalizování, nicméně problematika dětské agresivity je velmi vážná věc a nikdy ji nelze brát na lehkou váhu. Pokud dítě má jen trochu problémy s agresivním chováním, je vždy nutné to začít včas řešit. Je například důležité zjistit, jaká je příčina. Může to být porucha, například porucha opozičního vzdoru nebo například hyperkinetická porucha. Také to ovšem může být způsobeno prostředím, ve kterém rodič žije. Nezřídka, a to se týká častěji větších dětí, ale nejen jich, je to projevem závislosti na moderních technologiích. Počítače, tablety, chytré telefony jsou sice skvělé věci, ale opravdu je třeba dopřát jejich „společnost“ dětem jen sporadicky.

zbraň

Velmi zajímavé informace se můžete dočíst například na:
Diagnostika je v tomto případě asi nejdůležitější. A také rodičovská upřímnost. Rodiče totiž často nedokáží podívat se pravdě do tváře. Stěžují si u dětské psycholožky, že dítě je agresivní, ale ani za nic by nepřiznali, že v tomto ohledu mají sami se sebou problémy. Nezřídka je dítě agresivní právě proto, že žije v prostředí, kde dochází k domácímu násilí. Někdy rodiče problémy bagatelizují. Když si někdo stěžuje na jejich děti, že byly agresivní, mávnou nad tím rukou, že tyto záležitosti si mají děti vyřídit sami, za nás to také nikdo jiný neřešil.
Je pravda, že i zdravé dítě v rámci hledání norem a hranic dokáže jednat s neadekvátní krutostí, agresivita jako taková ovšem je dlouhodobá záležitost, ne nárazový zkrat.

holčička

Co počít

Jsou v tomto ohledu nějaká doporučení?

  1. Pochvala– vědci prokázali, že i u velmi agresivních dětí systém pochval měl velmi pozitivní vliv pro celkovou nápravu. Obecně platí, že by měl platit poměr 3 pochvaly na jednu výtku. Dítě by mělo cítit, že chovat se dobře se mu prostě vyplatí.
  2. Začít u sebe– rodiče, pokud chtějí, aby se jejich dítě změnilo, by měli začít u sebe. Popřemýšlet, v čem se mohu změnit, aby to dítě motivovalo k jinému chování a jednání.
  3. Řád– zní to jako slovo ze středověku, ale mnoho dětí má problémy s chováním právě kvůli absence řádu a pravidel. Jak mají děti respektovat hranice a pravidla, když nemají žádné nastaveny?