Poranění mozku nastává většinou při úrazech, na kterých se v polovině případů podílejí dopravní nehody, některé infekce a z velké části . U tolik obávaného iktusu může zůstat ochrnutí těla, ale trvalý vážný handicap i bez těchto následků představuje poškozený mozek.

dopravní nehoda

Handicap o to horší, že na první pohled není na postiženém člověku vidět. Zatímco poruchy pohyblivosti zaznamená každý okamžitě, emoční poruchy a problémy v myšlení ani v chování vidět většinou na první pohled nejsou, dokud s dotyčným nemocným nejste v bližším kontaktu. O to hůře si je však postižení připouštějí.

Co se se mnou děje?
Člověk vůbec může hovořit o štěstí, když poranění mozku přežije. A když se probudí z bezvědomí, neví, co se s ním vlastně děje. Vše může zhoršovat ještě dočasná ztráta paměti a jiné potíže přechodného charakteru. Mnoho problémů však zůstává trvalých a nemocní procházejí dlouhému a bolestnému přizpůsobování se životu s nepříjemným handicapem.

bolest hlavy

Prevence a bezpečnost
Proto je tak důležité dbát na bezpečnost, zvláště při jízdě autem nebo sportu a úrazům hlavy předcházet. Také o mozkových příhodách víme dnes již mnoho, abychom jim dokázali včas zabránit. Je třeba si uvědomit, že ani intenzivní péče často nedokáže zabránit tomu, aby postižení mohli dál v běžném životě bez pomoci fungovat.

Následky poškození mozku
· zpomalené pohyby
· únava, nepozornost
· poruchy paměti, zhoršená výbavnost
· problémy se zrakem, sluchem, řečí, epilepsie, zhoršený cit v rukou
· pasivita, agresivita, ztráta sebekontroly, deprese

zoufalý člověk

Sociální izolace
Lidé po poškození mozku žijí den ze dne. Je pro ně těžké něco zorganizovat, plánovat či předvídat – stahují se do ústraní. Rodina je nepoznává a oni ztrácejí sebedůvěru, protože se jen těžce vracejí do pracovního procesu a pouze doživotní rehabilitace může zlepšit kvalitu jejich života.