Já si myslím, že lidé by se nemÄ›li bát techniky, i když slýchám, že hodnÄ› lidí má obavy z techniky, protože si myslí, že jak je Äastá umÄ›lá inteligence, že jim to sebere práci. Já se ani nedivím, protože kolikrát už i v televizi říkají, že umÄ›lá inteligence může být opravdu hodnÄ› nebezpeÄná a bojí se také dokonce už i herci anebo zpÄ›váci. Protože už jsou také případy, kdy tÅ™eba umÄ›lá inteligence umí napodobit nÄ›jakého ÄlovÄ›ka, což vůbec ani vy jako diváci v televizi vůbec nepoznáte, že se ve filmu jedná o umÄ›lého ÄlovÄ›ka vytvoÅ™eného umÄ›lou inteligencí a že to není opravdu skuteÄný živý reálný ÄlovÄ›k.

Technika je vyspělá.

Docela z toho mrazí, protože já si myslím, že kdyby tohle potom už bylo úplnÄ› normální a byli by filmy pouze jenom s lidmi, kteří jsou virtuálnÄ› udÄ›laní, tak potom by klasiÄtí lidé a herci nemÄ›li vůbec žádnou práci. Myslíte si, že by to bylo dobÅ™e? Já si myslím, že je tohle opravdu Å¡koda a potom jsou tady také zpÄ›váci anebo další různí lidé, kteří v televizi pracují a kteří se tak vydÄ›lávají na živobytí. Podle mého názoru je opravdu Å¡koda, že tohle umÄ›lá inteligence umí a že mnoho zamÄ›stnavatelů toho využívá. A já si totiž myslím, že by tohle nemÄ›lo být vůbec povolené.

Umělá inteligence.

Například mi také vadí tÅ™eba různé takové podvodné recenze na internetu, kdy tÅ™eba poÄítaÄ chválí různé výrobky. Podle mého názoru by tyto recenze na výrobky anebo na služby mÄ›li psát pouze skuteÄní lidé, kteří skuteÄnÄ› tyto výrobky vyzkouÅ¡eli a nebo využili tÄ›chto služeb, jenomže v dneÅ¡ní dobÄ› už aby každý zamÄ›stnavatel uÅ¡etÅ™il a nebo inzerent, tak radÄ›ji si tohle nechá napsat od umÄ›lé inteligence a nebo si napíše padesát recenzí sám sobÄ›, jenom aby mÄ›l kvalitní výrobky, aby tam byly samé chvály a pozitiva, aby tam nebyla žádná negativa. A podle mého názoru je tohle takový podvod na lidi a spotÅ™ebitele. A jak vy se díváte na umÄ›lou inteligenci? Je využili byste jejich služeb?