Předvánoční doba je nejen dobou přípravy na svátky, ale také dobou, kdy se dají navštívit krásné kulturní akce, které jsou tu jen jednou do roka. Proč si tedy neudělat chvíli čas a nezpříjemnit si tak chvíle příprav? Trochu si odpočinout, třeba se svařeným vínem v ruce, a nasát trochu všeobecné vánoční atmosféry neuškodí nikomu.

Mezi kulturní akce lze zařadit mnoho aktivit, ale předvánoční doba má své vlastní specifické akce. Patří k nim především adventní a řemeslné trhy, vánoční výstavy a besídky ve školách a školkách vašich dětí, rozsvěcení vánočních stromů na náměstích a vsích a také různé koncerty.

Kulturní přehled akcí vám napoví, kam se vydat

Podívejte se na kulturní přehled ve vašem městě a obci. Obvykle tam naleznete následující akce.

· Adventní a řemeslné trhy jsou ukázkou lidské tvořivosti. Většinou se konají venku a probíhají celý advent, tak je nutné počítat s chladnějším počasím, můžete se ale zahřát čajem, punčem či svařeným vínem. Kromě krásných ručních výrobků si můžete zakoupit i občerstvení a různé jiné dobroty. Taková klobása určitě nesmí chybět.

Dále jsou zde k vidění i ukázky tradičních řemesel a výrobků s nimi spojených. Krásná výzdoba, mnoho světýlek a typické koledy rozléhající se prostorem a všudypřítomná vůně svařeného vína. Co může být kouzelnější? Nádherné jsou pak především trhy ve velkých městech a zahraničí. Určitě se zajeďte podívat.

· V tomto období také většina škol a školek chystá pro příbuzné svých žáků různé výstavy. Děti tak mohou předvést svou šikovnost. Většinou je možné zakoupit drobné výrobky a podpořit tak děti i školu. V některých školách je vše spojenou s besídkou, krátkým pásmem koled a vystoupením dětí společně s učiteli. Diváky jsou hlavně rodiče, prarodiče a sourozence dětí. Je to milé setkání.

· V první adventní neděli většina měst a vesnic pořádá slavnostní rozsvěcení vánočního stromu. Je to krásná podívaná, když se nádherně nazdobený strom rozsvítí a rozzáří tak okolí. Symbol začátku času předvánočního. A co víc, šance na setkání s přáteli a sousedy, zejména tedy na vesnicích. I tato kulturní akce je často doplněna trhem či krátkým vystoupením dospělých nebo dětí zpívajících koledy.

· Po celý advent je pak možné navštívit různé koncerty známých i méně známých zpěvaček, zpěváků či sborů zpívajících známé koledy i moderní písně spojené s vánočním obdobím. Bezpochyby je to krásně strávený čas, kdy máte možnost nasát krásnou atmosféru i jiným smyslem, než je zrak a čich. Konečně i uši si přijdou na své.