Není pro nikoho z nás snadné rozloučit se s nejbližšími, se kterými jsme měli možnost strávit více či méně dlouhý a naplněný život. A už vůbec nikdo, ani ten nejsilnější muž nedokáže neplakat při loučení se s dítětem. Je to těžké, hodně těžké a dlouho trvá, než se člověk alespoň částečně vyrovná se ztrátou dítěte nebo milované osoby. Nikdo to nechce, ale je to to jediné, v čem je smrt spravedlivá, nedělá rozdíly mezi bohatými a chudými, jen u dětí jí to neodpustíme nikdy.
smutný muž
Den D, hodina H, úmrtí:
Doma
• pokud Váš nejbližší zemře doma, je zapotřebí zavolat obvodního lékaře (v pracovní době) nebo linku 155, bude
   provedeno ohledání těla a vystaven tzv. List o prohlídce zemřelého
• poté zavolejte na Vámi vybranou pohřební službu, která odveze zesnulého do chladícího boxu
• nachystejte List o prohlídce zemřelého, občanský průkaz, kartičku pojišťovny, oblečení do rakve a předejte to
   pracovníkům pohřební služby
• domluvte se s pracovníky pohřební služby kdy a kam zajít k projednání termínu a způsobu posledního rozloučení
Na veřejnosti, kdekoliv jinde
• zavolá Vám Policie ČR a oznámí smutnou zprávu
• nemusíte využít služeb pohřební služby, která byla zavolána a odvezla zesnulého, vyberete si sami pohřební
   službu, která provede Vámi zvolenou formu obřadu, pouze předáte oblečení do rakve
Ve zdravotnickém zařízení
• zavolá Vám pracovník zdravotnického zařízení
• zvolíte si pohřební službu, přinesete oblečení do rakve, domluvíte obřad
 růže na hrobě
Máme několik možností, jak se s úctou rozloučit s nejbližšími: 
Civilní obřad
• probíhá v obřadní síni nebo v krematoriu v délce
   cca 30 minut
• doprovodem bývá reprodukovaná hudba,
   s řečníkem či bez
• poté je proveden převoz k uložení do hrobu nebo  
   krematoria ke zpopelnění
 
Církevní obřad
• loučení probíhá formou mše vedené knězem
   v kostele nebo obřadní síni
• zesnulý je po mši převezen a uložen do hrobu
   nebo odvezen ke zpopelnění do krematoria
 
Soukromé rozloučení
• probíhá v uzavřeném okruhu osob, v místě a
   způsobem, který si sami zvolíte
• forma rozloučení je tichá vzpomínka na zesnulou
   osobu
 
 
Rozloučení v úzkém kruhu rodiny
• tento způsob rozloučení probíhá ve smuteční síni
   za zvuku smuteční hudby
• může být za přítomnosti řečníka
 
Rozloučení bez obřadu
• zesnulý je oblečen, uložen do rakve a zpopelněn
   v krematoriu
• pozůstalým je na pohřební službu dovezena urna
• jedná se o nejlevnější a nejrychlejší způsob
   rozloučení
 
Vystavení bez obřadu
• jedná se o vystavení zesnulého v délce 20 minut
   za zvuku smuteční hudby
• rozloučení probíhá bez řečníka